STRONA GŁÓWNA   |   PORADY I INFORMACJE   |   OFERTY BANKÓW   |   BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY  
  
STRONA GŁOWNA

PORADY I INFORMACJE
Kredyt na kupno domu
Kredyt na budowę
Potrzebne dokumenty
Zdolność kredytowa
Na co zwracać uwagę
Mieszkanie dla Młodych
...więcej

OFERTY BANKÓW

BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY


ZOBACZ TAKŻE:
Kredyt na PESEL online
Pożyczki w nocy 24h
Konto bankowe online
Analiza techniczna

REKLAMA
Ekspresowe chwilówki w weekend dostępne nawet w dni wolne
Szybka pożyczka długoterminowa online z niską ratą 


Stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości, czyli wskaźnik LTV

LTV (ang. Loan to Value) to wskaźnik określający stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia hipotecznego (wartości nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka).

Współczynnik LTV Jest jednym z najważniejszych parametrów kredytu hipotecznego i wykorzystywany jest przez banki do szacowania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu konkretnemu kredytobiorcy.

Na przykład: jeśli kwota kredytu wynosi 80 000 zł, a wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu wynosi 100 000 zł, to współczynnik LTV dla takiego kredytu wynosi 80%.Każdy bank ustala własny maksymalny poziom wskaźnika LTV, jaki jest w stanie ten bank zaakceptować. Im wskaźnik ma wyższą wartość, tym ryzyko dla banku jest większe.

Zdarzało się, że wskaźnik LTV mógł wynosić 100%, co oznacza, że można było zaciągnąć kredyt bez wkładu własnego. Niektóre banki oferowały kredyty na 110-120% wartości nieruchomości, ale powyższe wiązało się z koniecznością ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń (np. ubezpieczenia) jak również ze zwiększonym oprocentowaniem. Wyższemu wskaźnikowi LTV towarzyszy zwykle dodatkowe ubezpieczenie wkładu własnego – przeważnie, gdy przekracza próg 80%.

Z uwagi na kryzys gospodarczy banki stały się jednak bardziej ostrożne w udzielaniu kredytów. Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego, która na bieżąco monitoruje sytuację na rynku bankowym wydała rekomendacje dotyczące m.in. zalecanej wysokości wskaźnika LTV.

Ostatnią „Rekomendację S” skierowaną do banków, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania kredytami hipotecznymi , Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała 18 czerwca 2013 roku (część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2014 roku, a pozostałe od 1 lipca 2014 roku).

Zgodnie z tą rekomendacją, wartość wskaźnika LTV w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać wskazanego poziomu:

1. dla umów kredytowych zawartych do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LTV nie powinna przekraczać poziomu 95%,

2. dla umów kredytowych zawartych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LTV nie powinna przekraczać 90%,

3. dla umów kredytowych zawartych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LTV nie powinna przekraczać poziomu: 85% (lub 90% w przypadku, gdy część przekraczająca 85% LTV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP).

W kolejnych latach próg ten będzie nadal obniżany - od roku 2017 maksymalnie będzie wynosił 80% wartości nieruchomości (jest to wartość docelowa).

Nie ma już więc kredytów na 100% wartości nieruchomości. Zauważalne jest wyraźne dążenie do ograniczana ryzyka na rynku bankowym, przy zachowaniu niezbędnego poziomu bezpieczeństwa kredytowego.

Należy mieć na uwadze, że wskaźnik LTV dla danego kredytu zmienia się w czasie jego spłaty. Jest to spowodowane spłatą kapitału oraz zmianą wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu.

Jeżeli kredyt jest udzielny w złotówkach, to spadek zadłużenia bezpośrednio wpływa na wskaźnik. W przypadku kredytu walutowego trzeba uwzględnić także zmianę aktualnego kursu waluty w stosunku do kursu z dnia zaciągnięcia kredytu. Jeśli kurs waluty wzrósł, to może się okazać, że kwota zadłużenia wyrażona w złotówkach wzrosła, a nie spadła.

Z kolei im wyższa wartość nieruchomości, tym wskaźnik LTV jest mniejszy. W zależności od nieruchomości – jej wartość może z czasem spadać albo rosnąć.  

(C) 2015-2023 - kredyt-na-dom.pl - wszystko o kredytach hipotecznych na kupno domu lub budowę domu.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.
Przedstawione w serwisie informacje mają charakter informacyjno-poglądowy i nie należy ich traktować jako porady prawnej ani zachęty do jakichkolwiek działań lub zaniechań. Wszelkie decyzje podejmowane przez użytkowników serwisu odnośnie kredytów i budowy domu podejmowane są na ich odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie odpowiada także za działania i oferty przedstawionych na stronie banków i doradców finansowych.