STRONA GŁÓWNA   |   PORADY I INFORMACJE   |   OFERTY BANKÓW   |   BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY  
  
STRONA GŁOWNA

PORADY I INFORMACJE
Kredyt na kupno domu
Kredyt na budowę
Potrzebne dokumenty
Zdolność kredytowa
Na co zwracać uwagę
Mieszkanie dla Młodych
...więcej

OFERTY BANKÓW

BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY


ZOBACZ TAKŻE:
Kredyt na PESEL online
Pożyczki w nocy 24h
Konto bankowe online
Analiza techniczna

REKLAMA
Ekspresowe chwilówki w weekend dostępne nawet w dni wolne
Szybka pożyczka długoterminowa online z niską ratą 


Ubezpieczenia stosowane przy kredycie hipotecznym

Nierozłącznym elementem kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie, które stanowi dodatkowy koszt kredytu.

Wiadomo, że podstawowym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. Zawsze należy jednak zwrócić uwagę na pozostałe (często ukryte) koszty, które po zsumowaniu z korzystnym oprocentowaniem mogą mimo wszystko dać gorszy bilans niż w przypadku wyższego oprocentowania, ale bez dodatkowych obciążeń.

Jednym z poważnych kosztów kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie (przeważnie kilka rodzajów).Są wśród nich ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenia obowiązkowe to np.: ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie pomostowe. Ubezpieczenia dowolne to szereg różnych ubezpieczeń, których wybór zależy od poszczególnych banków. Są to .in. ubezpieczenie od utraty pracy, uszczerbku na zdrowiu itp.

Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu dotyczy zwykle ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (jest to tzw. ubezpieczenie „na mury”). Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. takie zdarzenia, jak pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, zalanie, deszcz ulewny i inne. W przypadku kredytu hipotecznego na budowę wymagane jest także ubezpieczenie budowy.

Bank zwykle wymaga także dokonania cesji praw z takiej polisy na swoją rzecz, na cały okres spłaty kredytu. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego to bank dostanie odszkodowanie, a nie kredytobiorca. W takim przypadku bank pomniejsza kwotę kredytu o środki z odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie pomostowe (ubezpieczenie kredytu) chroni wyłącznie interesy banku. Dotyczy ono okresu od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu do ustanowienia hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej). Ubezpieczenie to stanowi ochronę na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy w okresie pomostowym. Zwykle jest to albo comiesięczna kwota, stanowiąca odsetek kwoty kredytu, albo wyższe oprocentowanie, które ulega obniżeniu po wpisie hipoteki (0,5% – 1,5%). Najkrócej taki okres twa, gdy nieruchomość posiada księgę wieczystą. Jeśli trzeba ją założyć, wówczas okres zapłaty ubezpieczenia pomostowego wydłuża się o czas potrzebny sądowi. Najdłużej płacimy ubezpieczenie pomostowe w przypadku, gdy kupujemy tzw. „dziurę w ziemi”, czyli nieruchomość od dewelopera, ale na bardzo wczesnym etapie budowy. Jeśli deweloper ociąga się z budową i podpisaniem aktów notarialnych, wówczas koszty ubezpieczenia mogą być znaczne.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to kolejne ubezpieczenie chroniące wyłącznie interesy banku. Jest to zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca nie dysponuje wymaganym wkładem własnym, lub wartość tego wkładu jest niższa od wartości określonej w procedurach bankowych. Najczęściej zabezpiecza się w ten sposób 20% wartości inwestycji (banki standardowo udzielają kredytów do 80% wartości nieruchomości, wymagając od klienta wniesienia wkładu własnego).

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych bank nie może zmusić klienta do takiego ubezpieczenia, ale powszechną praktyką jest stosowanie niższego oprocentowania tylko wówczas, gdy kredytobiorca zdecyduje się na takie ubezpieczenie.

Najczęściej „proponowane” są ubezpiecza na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy, poważnego zachorowania lub utraty pracy przez ubezpieczonego.

Kredytowi hipotecznemu zwykle towarzyszy ubezpieczenie na życie. Może to być ubezpieczenie dobrowolne albo obowiązkowe. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie jest wówczas równe pozostałemu do spłaty zadłużeniu z tytułu kredytu.  

(C) 2015-2023 - kredyt-na-dom.pl - wszystko o kredytach hipotecznych na kupno domu lub budowę domu.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.
Przedstawione w serwisie informacje mają charakter informacyjno-poglądowy i nie należy ich traktować jako porady prawnej ani zachęty do jakichkolwiek działań lub zaniechań. Wszelkie decyzje podejmowane przez użytkowników serwisu odnośnie kredytów i budowy domu podejmowane są na ich odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie odpowiada także za działania i oferty przedstawionych na stronie banków i doradców finansowych.