STRONA GŁÓWNA   |   PORADY I INFORMACJE   |   OFERTY BANKÓW   |   BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY  
  
STRONA GŁOWNA

PORADY I INFORMACJE
Kredyt na kupno domu
Kredyt na budowę
Potrzebne dokumenty
Zdolność kredytowa
Na co zwracać uwagę
Mieszkanie dla Młodych
...więcej

OFERTY BANKÓW

BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY


ZOBACZ TAKŻE:
Kredyt na PESEL online
Pożyczki w nocy 24h
Konto bankowe online
Analiza techniczna

REKLAMA
Ekspresowe chwilówki w weekend dostępne nawet w dni wolne
Szybka pożyczka długoterminowa online z niską ratą



 


Jak oblicza się oprocentowanie kredytu mieszkaniowego?

Na całkowity koszt kredytu wpływa wysokość jego oprocentowania oraz pozostałe koszty, takie jak prowizja, obowiązkowe ubezpieczenie, koszt wcześniejszej spłaty itp. Są to łączne koszty, jakie ponosimy na rzecz banku, wykraczające poza kwotę, która stanowiła przedmiot kredytu- dlatego powinny być jak najmniejsze.

Najistotniejszym elementem kredytu na dom jest jego oprocentowanie dlatego, że w najbardziej namacalny sposób wpływa na nasze miesięczne wydatki i to zwykle w bardzo długiej perspektywie.



W przypadku kredytów złotówkowych oprocentowanie składa się z dwóch elementów: WIBORu i marży. Dla kredytów walutowych odpowiednikiem WIBORu jest LIBOR. EURIBOR, czyli Euro InterBank Offered Rate jest to z kolei średnie oprocentowanie pożyczek międzybankowych obliczane na podstawie kilkudziesięciu ofert największych banków strefy Euro.

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym i wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR (po odrzuceniu wielkości skrajnych).

Jest to inaczej stopa procentowa na rynku międzybankowym w Warszawie, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom.

WIBOR, LIBOR i EURIBOR to stawki rynkowe, czyli wynikające z rzeczywistych ofert banków na rynku międzybankowym. Nie są tożsame z ze stopami procentowymi ustalanymi przez banki centralne lub przez Radę Polityki Pieniężnej w Polsce. Bez względu na powyższe, stopy procentowe banku centralnego pośrednio wpływają na poziom stóp rynkowych, z uwagi na fakt, że banki oferujące kredyty często pozyskują środki z operacji finansowych dokonywanych z bankiem centralnym. Można więc (w pewnym uproszczeniu) stwierdzić, że stopa rynkowa (WIBOR, LIBOR, EURIBOR) jest to stopa procentowa banku centralnego, powiększona o marżę pierwszego banku (udzielającego kredytu na rynku międzybankowym).

W praktyce jest to wskaźnik naszego zobowiązania, który nie podlega negocjacji. Dlatego też wybierając kredyt powinniśmy sugerować się raczej marżą kredytu. W przeciwieństwie do WIBOR 3M czy WIBOR 6M jest to parametr, który podlega negocjacjom.

Marża to zysk banku z tytułu udzielonego kredytu. Bank udzielający kredytu hipotecznego indywidualnie ustala wysokość marży w stosunku do każdego kredytu (poszczególnych rodzajów). Ta część kredytu w głównej mierze decyduje o cenie kredytu i wysokości raty w poszczególnych bankach.

Marża jest ustalana przez bank na podstawie kilku kryteriów, takich jak: cel i kwota kredytu hipotecznego, wkład własny, waluta kredytu, indywidualna ocena kredytobiorcy i jego zdolność kredytowa, wskaźnik LTV oraz czy kredytobiorca skorzysta z dodatkowych usług banku.

Marża zapisana w umowie kredytowej jest stała przez cały okres kredytowania i jeżeli umowa nie przewiduje zmian wysokości marży, to bank bez zgody klienta nie może jej zmienić. Ustaloną marżę kredytu hipotecznego można zmienić tylko aneksem do umowy hipotecznej za zgodą obu stron.

Banki kalkulują marże w różny sposób. Zwykle są one inne dla kredytów przeznaczonych na cel mieszkaniowy, dla kredytów konsolidacyjnych czy pożyczek hipotecznych. Na ustalenie naprawdę niskiej marży przede wszystkim ma wpływ posiadanie sporych oszczędności (wkład własny) i wysokich dochodów. Nie bez znaczenia może być także nasza dotychczasowa współpraca z bankiem i korzystanie z jego produktów.

Im większy wkład własny tym bardziej możemy liczyć na niższą marżę (wysokość wkładu własnego jest określana za pomocą wskaźnika LTV, oznaczającego stosunek kwoty kredytu do wartości kredytowanej nieruchomości).

Wysokość marży może być uzależniona od ogólnej oceny zdolności kredytowej. Jeżeli inne kredyty spłacane były nieterminowo lub kredytobiorca nie ma stabilnego źródła dochodów bank może podwyższyć marżę kredytu.

Dysponując informacjami na temat wysokości WIBORu i marży możemy obliczyć wysokość rat, korzystając na przykład z kalkulatorów kredytów, dostępnych np. na stronach internetowych banków i doradców finansowych.



  





(C) 2015-2023 - kredyt-na-dom.pl - wszystko o kredytach hipotecznych na kupno domu lub budowę domu.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.
Przedstawione w serwisie informacje mają charakter informacyjno-poglądowy i nie należy ich traktować jako porady prawnej ani zachęty do jakichkolwiek działań lub zaniechań. Wszelkie decyzje podejmowane przez użytkowników serwisu odnośnie kredytów i budowy domu podejmowane są na ich odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie odpowiada także za działania i oferty przedstawionych na stronie banków i doradców finansowych.