STRONA GŁÓWNA   |   PORADY I INFORMACJE   |   OFERTY BANKÓW   |   BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY  
  
STRONA GŁOWNA

PORADY I INFORMACJE
Kredyt na kupno domu
Kredyt na budowę
Potrzebne dokumenty
Zdolność kredytowa
Na co zwracać uwagę
Mieszkanie dla Młodych
...więcej

OFERTY BANKÓW

BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY


ZOBACZ TAKŻE:
Kredyt na PESEL online
Pożyczki w nocy 24h
Konto bankowe online
Analiza techniczna

REKLAMA
Ekspresowe chwilówki w weekend dostępne nawet w dni wolne
Szybka pożyczka długoterminowa online z niską ratą 


Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu mieszkaniowego na kupno lub budowę domu

Ubiegając się o kredyt na dom trzeba liczyć się z tym, że bank będzie wymagał szeregu dokumentów niezbędnych do wydania decyzji kredytowej.

Są to dokumenty dotyczące kupowanej nieruchomości oraz określające nasze dochody i zobowiązania/ obciążenia budżetu rodzinnego.Zacznijmy jednak od tego, że punktem wyjściowym dla banku do rozpoczęcia weryfikacji wniosku kredytowego jest umowa przedwstępna kupna- sprzedaży, która stanowi przyrzeczenie zawarcia ostatecznej (właściwej) umowy w postaci aktu notarialnego. Umowa przedwstępna zawiera oznaczenie stron umowy i określa przedmiot zakupu. Zawiera także informacje o planowanym terminie zawarcia umowy ostatecznej, cenę na jaką umawiają się strony oraz (zwykle) kwotę zadatku, termin przekazania nieruchomości itd. Zawsze należy przedstawić też dowód tożsamości (zwykle dwa dokumenty).

W zakresie dokumentacji dotyczącej nieruchomości podstawą jest odpis z księgi wieczystej. Elektroniczne rejestry KW ułatwiają podgląd ksiąg, ale banki i tak zwykle wymagają odpisu z sądu wieczysto księgowego (który jest odpłatny i wymaga wizyty w sądzie). W przypadku nieujawnienia sprzedającego w księdze wieczystej wymagany jest także dokument potwierdzający posiadanie praw do zbywanej nieruchomości.

Koniecznymi dokumentami przy ubieganiu się o kredyt na dom są także wypis i wyrys z rejestru budynków i gruntów, które przedstawiają stan faktyczny zagospodarowania działki (również są płatne i mają 3-miesięczny termin ważności).

Do zweryfikowania kondycji finansowej kredytobiorcy potrzebne jest przede wszystkim przedstawienie dokumentów dotyczących dochodów. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę jest to zaświadczenie o dochodach wydane przez pracodawcę (zwykle ma miesiąc ważności) i musi być przedstawione na formularzu konkretnego banku. Jeśli umowa trwa krócej niż 3 miesiące – konieczne może być przedłożenie umowy o pracę. Jeśli podstawą zatrudnienia jest umowa cywilno-prawna albo jest to działalność wykonywana osobiście, wówczas zwykle należy złożyć zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów oraz np. umowy potwierdzające wykonywanie świadczenia, dowody otrzymywania zapłaty, deklaracja podatkowa na ostatni rok itp.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane są zwykle: wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważne 3 miesiące), zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, decyzja o nadaniu NIP, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkami , zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS, PIT (zwykle za ostatni rok), rachunek zysków i strat, książka przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych i stawek amortyzacyjnych (za ubiegły rok), itp.

Kolejną grupą dokumentów są te, które dotyczą miesięcznych wydatków i zobowiązań, obniżających naszą zdolność kredytową (część z nich może być deklarowana w formie oświadczenia). Bank zwykle żąda wyciągu z konta bankowego (np. z ostatnich 6 miesięcy) oraz informacji o innych kredytach czy pożyczkach, kartach kredytowych, debecie itp.

Część informacji będzie zadeklarowana przez nas w samym wniosku kredytowym w formie oświadczenia – np. deklaracja dot. liczby osób w gospodarstwie domowym, informacja o bieżących miesięcznych wydatkach na dom i rodzinę (czynsz, opłaty itp.).

We wniosku wskazujemy także założenia dot. samego kredytu – planowany okres spłaty, kwotę, walutę, rodzaj rat, wkład własny itp.

Każdy bank ma zwykle własną listę dokumentów koniecznych do złożenia z wnioskiem kredytowym. Zwykle podczas pierwszej wizyty w banku (nawet wstępnej- orientacyjnej) możemy otrzymać pełną listę wymaganych dokumentów.  

(C) 2015-2023 - kredyt-na-dom.pl - wszystko o kredytach hipotecznych na kupno domu lub budowę domu.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.
Przedstawione w serwisie informacje mają charakter informacyjno-poglądowy i nie należy ich traktować jako porady prawnej ani zachęty do jakichkolwiek działań lub zaniechań. Wszelkie decyzje podejmowane przez użytkowników serwisu odnośnie kredytów i budowy domu podejmowane są na ich odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie odpowiada także za działania i oferty przedstawionych na stronie banków i doradców finansowych.