STRONA GŁÓWNA   |   PORADY I INFORMACJE   |   OFERTY BANKÓW   |   BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY  
  
STRONA GŁOWNA

PORADY I INFORMACJE
Kredyt na kupno domu
Kredyt na budowę
Potrzebne dokumenty
Zdolność kredytowa
Na co zwracać uwagę
Mieszkanie dla Młodych
...więcej

OFERTY BANKÓW

BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY


ZOBACZ TAKŻE:
Kredyt na PESEL online
Pożyczki w nocy 24h
Konto bankowe online
Analiza techniczna

REKLAMA
Ekspresowe chwilówki w weekend dostępne nawet w dni wolne
Szybka pożyczka długoterminowa online z niską ratą 


Kredyt hipoteczny przeznaczony na sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego

Kredyt na budowę domu nazywany jest potocznie kredytem budowlano- hipotecznym. Może być udzielony na samą budowę domu, albo na budowę domu wraz z zakupem działki.

W przypadku, gdy posiadamy własną działkę (nieobciążoną hipoteką) kredyt będzie zaciągnięty na mniejszą kwotę, a dodatkowo bank zaliczy nam wartość działki na poczet wkładu własnego, przez co poprawi się nasza zdolność kredytowa.Zasadniczo kredyt budowlano- hipoteczny nie różni się od typowego kredytu hipotecznego na zakup domu, ale trzeba się przygotować na bliższą i bardziej intensywną „współpracę” z bankiem podczas trwania procesu budowlanego. W przypadku zakupu domu budowa jest zakończona i bank ocenia już tylko efekt końcowy. W przypadku budowy domu bank na bieżąco obserwuje postępy na budowie i oczekuje udokumentowania przynajmniej części wydatków. W zależności od banku może to być pewna część kwoty (np. 50%), w stosunku do której bank będzie wymagał faktur zarówno za materiały jak i robociznę. Dotyczy to budowy tzw. systemem gospodarczym (gospodarskim). W przypadku, gdy budowa jest prowadzona przez dewelopera, ciężar dokumentowania postępu prac spoczywa na wykonawcy, chociaż i tak przed bankiem odpowiada kredytobiorca.

Istotną i charakterystyczną cechą kredytu na budowę domu jest wypłata kredytu w transzach, czyli przeważnie w postaci kilku części/ rat, dających łącznie całkowitą kwotę kredytu. Zwykle uruchomienie kolejnej transzy wiąże się z zakończeniem i „zaliczeniem” przez bank danego etapu budowy.

Jeśli buduje deweloper, wówczas harmonogram wypłacania transz zależy od harmonogramu opisanego w umowie z firmą budującą dom.

Kolejną istotną cechą kredytu budowlano- hipotecznego jest karencja w spłacie, która polega na tym, że przez czas budowy spłacane są tylko odsetki od wypłaconej kwoty. Dopiero po upłynięciu tego czasu, czyli po zakończeniu budowy, kredytobiorca zaczyna spłacać pełne raty kapitałowo- odsetkowe.

W kwestiach formalnych dotyczących samej weryfikacji wniosku kredytowego, kredyt na budowę domu nie różni się od kredytu na zakup domu - ocena zdolności kredytowej przebiega praktycznie tak samo i na podstawie takich samych dokumentów. Inny jest natomiast zakres dokumentów dot. nieruchomości i budowy (dokumenty związane z budową trzeba dostarczać sukcesywnie, także po podpisaniu umowy kredytowej).

Oprócz typowych dokumentów, potwierdzających zdolność kredytową oraz status nieruchomości (np. księga wieczysta), trzeba przedstawić bankowi dodatkowe dokumenty, takie jak m.in.:

- decyzja o pozwoleniu na budowę,

- w przypadku samodzielnej budowy tzw. systemem gospodarczym - zatwierdzony projekt budowlany, kosztorys oraz ew. umowy z wykonawcami części robót,

- w przypadku budowy przez dewelopera - umowa z deweloperem oraz jego dokumenty rejestrowe (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Kredyty na budowę domu są w ofercie praktycznie każdego banku. Jednak w rzeczywistości są one bardzo zróżnicowane- bardziej lub mniej dostępne, bardziej lub mniej sformalizowane czy po prostu tańsze i droższe. Należy pamiętać, że oprócz oprocentowania trzeba wziąć pod uwagę także koszty kredytu (prowizja, ubezpieczenie itd.) oraz wymogi w zakresie dokumentowania wydatków i warunków wypłaty transz (różnie może kształtować się odsetek wydatków wymagających faktur).

Może okazać się, że oszczędność jest tylko pozorna i w związku ze skomplikowaną procedurą rozliczania, kredytobiorcę czeka dodatkowy stres i problemy z zapewnieniem ciągłości finansowania budowy.  

(C) 2015-2023 - kredyt-na-dom.pl - wszystko o kredytach hipotecznych na kupno domu lub budowę domu.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.
Przedstawione w serwisie informacje mają charakter informacyjno-poglądowy i nie należy ich traktować jako porady prawnej ani zachęty do jakichkolwiek działań lub zaniechań. Wszelkie decyzje podejmowane przez użytkowników serwisu odnośnie kredytów i budowy domu podejmowane są na ich odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie odpowiada także za działania i oferty przedstawionych na stronie banków i doradców finansowych.